Παρουσίαση του Λογισμικού ΔΕΔΟΤΑ - dedota

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παρουσίαση του Λογισμικού ΔΕΔΟΤΑ

Πρόγραμμα ΔΕΔΟΤΑ

ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Μηχανικός

ΔΕΔΟΤΑ
 • Χωρίς συνδρομή
 • Αυτόματη δωρεάν ενημέρωση κάθε αναβάθμισης
 • Αυτόματη εισαγωγή στοιχείων μηχανικού με τον Α.Μ. ΤΕΕ
 • Αυτόματη επιλογή Ζώνης Σεισμικής Επικινδυνότητας κατά ΕΑΚ
 • Αυτόματη δημιουργία σχολίων
 • Αυτόματη επιλογή Σπουδαιότητας κτιρίου κατά ΕΑΚ
 • Ακριβής υπολογισμός έντασης λειτουργίας
 • Αυτόματη επιλογή μεγάλου ύψους κτιρίου
 • Εξαγωγή Αποτελεσμάτων σε Word και σε .pdf
 • Αυτόματη δημιουργία Τεχνικής Έκθεσης ΔΕΔΟΤΑ.
 • ΝΕΟ ! Αυτόματη απενεργοποίηση επιλογών τρωτότητας σύμφωνα με την επιλογή δομικού τύπου

ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Μηχανικός

ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Α

ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Β-Γ

ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Α
ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Β-Γ

ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Δ

ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Ε

ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Δ
ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Ε

ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Στ-Ζ

ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Η

ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Στ-Ζ
ΔΕΔΟΤΑ Καρτέλα Ενότητα Η
Εισαγωγή στοιχείων Τεχνικής Έκθεσης
Τεχνική έκθεση
Εισαγωγή στοιχείων Τεχνικής Έκθεσης ΔΕΔΟΤΑ
Τεχνική έκθεση ΔΕΔΟΤΑ
Επιστροφή στο περιεχόμενο